Impregnat tworzy lepszą powierzchnię hydrofobową, nie pozwala wniknąć wodzie w beton. Mimo, że kostka brukowa ma fabrycznie niską nasiąkliwość, ma też różną gęstość betonu, co za tym idzie mniej lub bardziej porowatą powierzchnię, przez te mikroszczeliny wnika wilgoć, która zamarza i prowadzi do osłabienia kostki.


Impregnat zabezpiecza przed plamami, dzięki stworzonej powierzchni hydrofobowej w kostkę nie wnikają inne ciecze np. farby lub smary.
Plamy takie są dużo łatwiejsze do usunięcia na zaimpregnowanej kostce.


Stanowi ochronę przed porastaniem zielenią. Po usunięciu widocznych części roślin spomiędzy szczelin impregnat niszczy niewidoczne zarodniki i tworzy warstwę ochronną.
Impregnat wzmacnia strukturę spoin i zapobiega wypłukiwaniu się piasku ze szczelin.
Impregnat chroni przed białym nalotem tzw. wykwitami wapiennymi. Na zaimpregnowanej kostce powstają znacznie rzadziej, a jeśli się pojawią, są łatwe do usunięcia.
Impregnat daje dodatkową ochronę koloru.

Co to są wykwity wapienne i jak powstają

Wykwity wapienne, to nic innego jak osady wapienne, związki wapnia występują we wszystkich rodzajach cementów stosowanych do produkcji elementów betonowych. Należy pamiętać , że beton jest tworzywem, które dojrzewa i stabilizuje się stopniowo w procesie twardnienia i oddziaływania warunków atmosferycznych.
Jednym z elementów procesu są tzw. Wykwity wapienne.
Wilgoć wnikająca przez mikropory w głąb elementów betonowych rozpuszcza nie związany w procesie produkcji związek wodorotlenku wapnia.
Problem białego osadu może zniknąć już po kilku miesiącach, w sytuacjach granicznych do dwóch, trzech lat.